https://sites.google.com/site/onrlivechat/
https://www.facebook.com/linhnhu.nguyentran
https://www.facebook.com/linhnhu.nguyentran

[​IMG]

Tỷ giá cập nhật liên tục theo thứ tự mới nhất lên trên cùng
+ Tỷ giá tăng sẽ thông báo khách hàng 03-07 ngày trước khi áp dụng
+ Tỷ giá giảm sẽ áp dùng ngay sau khi thông báo giảm

Order.nhanh.re thông báo (17-2-2016)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ (điều chỉnh giảm  60 đ)
ONR thông báo áp dụng tỷ giá giảm 60 tệ từ ngày 17-2-2016. Khách hàng vui lòng cập nhật thông báo này.

đơn 0 < 1000 tệ tỷ giá quy đổi 3520đ / tệ
đơn 1k - 
3k tệ tỷ giá quy đổi 3520đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3520đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3510đ/ tệ

Mọi thanh toán thực hiện kể từ 12h ngày 17-2-2016 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

(tỷ giá cơ bản áp dụng trên hệ thống là 3520đ / tệ với khách đặt lẻ theo file tỷ giá 3520đ / tệ, khách hàng đạt điều kiện mức tỷ giá thấp hơn cơ bản sẽ được khấu trừ vào mục phụ phí.)
Trân trọng: Ban quản trị website
Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo)
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo/tỷ-giá)


Order.nhanh.re thông báo (23-8-2015)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ (điều chỉnh tăng  40 đ)
Tỷ giá ND tệ tự do thay đổi đột ngột và khó nắm bắt. Hiện nay tỷ giá đổi tự do tiền Việt-Trung đã tăng trở lại. tăng 40đ (tăng hơn 1%) so với tỷ giá gần nhất O.N.R áp dụng.

đơn 0 < 1000 tệ tỷ giá quy đổi 3580đ / tệ
đơn 1k - 
3k tệ tỷ giá quy đổi 3560đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3560đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3550đ/ tệ

Mọi thanh toán thực hiện kể từ 12h ngày 23-8-2015 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

(tỷ giá cơ bản áp dụng trên hệ thống là 3580đ / tệ với khách đặt lẻ theo file tỷ giá 3580đ / tệ, khách hàng đạt điều kiện mức tỷ giá thấp hơn cơ bản sẽ được khấu trừ vào mục phụ phí.)
Trân trọng: Ban quản trị website
Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo)
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo/tỷ-giá)


Order.nhanh.re thông báo (15-8-2015)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ (điều chỉnh giảm 30 đ)
Tính đến thời điểm O.N.R thông báo áp dụng tỷ giá hạ thì tỷ giá dv order nói chung tại VN chưa có nhiều biến động. Do O.N.R đã quy đổi 1 lượng lớn ngoại tệ tại thời điểm trước khi biến động tỷ giá (xay ra quá nhanh và bất ngờ) và sau đó ngày 14 O.N.R tiếp tục đổi thêm 1 lượng ngoại tệ ở mức tỷ giá giảm đc 100đ so với đợt gần nhất, điều này giúp kéo tỷ giá bình quân xuống 30đ.

O.N.R thông báo tỷ giá chính thức giảm 30đ từ ngày 12h ngày 15-8.

Mặc dù tỷ giá giảm so với mức biến động là chưa tương xứng nhưng O.N.R sẽ tiếp tục điều chỉnh trong đợt đổi ngoại tệ tiếp theo.

đơn 0 < 1
000 tệ tỷ giá quy đổi 3540đ / tệ
đơn 1k - 
3k tệ tỷ giá quy đổi 3520đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3520đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3510đ/ tệ

Mọi thanh toán thực hiện kể từ 12h ngày 15-8-2015 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

(tỷ giá cơ bản áp dụng trên hệ thống là 3540đ / tệ với khách đặt lẻ theo file tỷ giá 3550đ / tệ, khách hàng đạt điều kiện mức tỷ giá thấp hơn cơ bản sẽ được khấu trừ vào mục phụ phí.)
Trân trọng: Ban quản trị website
Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo)
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo/tỷ-giá)


Order.nhanh.re thông báo (29-5-2015)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ (điều chỉnh tăng 20 đ)
Như đã thông báo từ trước, trước tình hình tỷ giá liên tục leo thang đã tăng đên 50đ so với cuối tháng 4. Các dn dịch vụ Order tại VN hầu hết đã tăng tỷ giá từ đầu cho đến giữa tháng 5 năm 2015. Hiện tại tỷ giá không có dấu hiệu giảm và nguồn dự trữ ngoại tệ của O.N.R hiện đã cạn. O.N.R thông báo chính thức thay đổi tỷ giá tăng 20đ cho toàn bộ các đơn đặt hàng phát sinh sau 12h ngày 29-5.

đơn 0 < 1
000 tệ tỷ giá quy đổi 3570đ / tệ
đơn 1k - 
3k tệ tỷ giá quy đổi 3560đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3550đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3550đ/ tệ

Mọi thanh toán thực hiện kể từ 12h ngày 29-5-2015 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

(tỷ giá cơ bản áp dụng trên hệ thống là 3570đ / tệ với khách đặt lẻ theo file tỷ giá 3590đ / tệ, khách hàng đạt điều kiện mức tỷ giá thấp hơn cơ bản sẽ được khấu trừ vào mục phụ phí.)
Trân trọng: Ban quản trị website
Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo)
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo/tỷ-giá)


Order.nhanh.re thông báo (9-4-2015)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ (điều chỉnh tăng 20 đ)
Tỷ giá VND/CNY chính thức tăng 20đ áp dụng từ ngày 11-4-2015 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:
đơn 0 < 1000 tệ tỷ giá quy đổi 3550đ / tệ
đơn 1k - 
3k tệ tỷ giá quy đổi 3550đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3540đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3530đ/ tệ
Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 11-4-2015 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.
(tỷ giá cơ bản áp dụng trên hệ thống là 3550đ / tệ, khách hàng đạt điều kiện mức tỷ giá thấp hơn cơ bản sẽ được khấu trừ vào mục phụ phí.)

Order.nhanh.re trân trọng thông báo

Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo)
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo/tỷ-giá)

Order.nhanh.re thông báo (1-3-2015)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ (điều chỉnh giảm 30đ)
Tỷ giá VND/CNY chính thức giảm 30đ áp dụng từ ngày 01-3-2015 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:
đơn 0 < 1000 tệ tỷ giá quy đổi 3530đ / tệ
đơn 1k - 
3k tệ tỷ giá quy đổi 3530đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3520đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3510đ/ tệ
Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 01-3-2015 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.
(tỷ giá cơ bản áp dụng trên hệ thống là 3530đ / tệ, khách hàng đạt điều kiện mức tỷ giá thấp hơn cơ bản sẽ được khấu trừ vào mục phụ phí.)

Order.nhanh.re trân trọng thông báo

Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo)
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo/tỷ-giá)

Order.nhanh.re thông báo (28-10-2014)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
Tỷ giá VND/CNY chính thức tăng 20đ áp dụng từ ngày 01-11-2014 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:
đơn 0 < 1000 tệ tỷ giá quy đổi 3560đ / tệ
đơn 1k - 
3000 tệ tỷ giá quy đổi 3550đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3540đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3530đ/ tệ
Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 01-11-2014 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

Order.nhanh.re trân trọng thông báo

Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo)
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo/tỷ-giá)

Order.nhanh.re thông báo (02-08-2014)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
Tỷ giá VND/CNY chính thức tăng 20đ áp dụng từ ngày 10-08-2014 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:
đơn 0 < 1000 tệ tỷ giá quy đổi 3540đ / tệ
đơn 1k - 
3000 tệ tỷ giá quy đổi 3530đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3520đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3510đ/ tệ
Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 10-08-2014 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

Order.nhanh.re trân trọng thông báo

Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo)
+ website: www.Order.nhanh.re (Thông báo/tỷ-giá)

Order.nhanh.re thông báo (10-03-2014)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
Tỷ giá VND/CNY chính thức giảm 10đ áp dụng từ ngày 15-03-2014 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:
đơn 0 < 1000 tệ tỷ giá quy đổi 3520đ / tệ
đơn 1k - 
3000 tệ tỷ giá quy đổi 3510đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3500đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3490đ/ tệ
Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 15-03-2014 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

Order.nhanh.re trân trọng thông báo

Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Bảng tin)
+ website: www.Order.nhanh.re (Order/tỷ-giá)

Order.nhanh.re thông báo (05-03-2014)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
Tỷ giá VND/CNY chính thức giảm 20đ áp dụng từ ngày 05-03-2014 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:
đơn < 3000 tệ tỷ giá quy đổi 3530đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3510đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3490đ/ tệ
Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 05-03-2014 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

Order.nhanh.re trân trọng thông báo

Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Bảng tin)
+ website: www.Order.nhanh.re (Order/tỷ-giá)


Order.nhanh.re thông báo (01-03-2014)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
Tỷ giá VND/CNY chính thức giảm 20đ áp dụng từ ngày 01-03-2014 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:
đơn < 3000 tệ tỷ giá quy đổi 3550đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3530đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3510đ/ tệ
Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 01-03-2014 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

Order.nhanh.re trân trọng thông báo

Thông báo cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Bảng tin)


Order.nhanh.re thông báo (19-12-2013)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
tiếp tục có đợt thay đổi tỷ giá quy đổi tiền tệ, theo đó vào ngày 22-12 khi chính thức áp dụng thay đổi tỷ giá sẽ thay đổi tăng 30đ/tệ. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:
đơn < 3000 tệ tỷ giá quy đổi 3570đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3550đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3530đ/ tệ
Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 22-12-2013 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

Order.nhanh.re trân trọng thông báo

Cập nhật tại:
+ fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ website: www.Order.nhanh.re (Bảng tin)

Order.nhanh.re (ONR) Thông báo! (15-12-2013)
v/v thay đổi tỷ giá CNY(tệ) - VNĐ
từ ngày 15-12 tỷ giá quy đổi tiền Việt - Trung tăng 20đ / tệ so với tỷ giá cũ. www.Order.nhanh.re sẽ chính thức áp dụng tỷ giá mới từ ngày 22-12(07 ngày kể từ sau thông báo này.
theo đó mức quy đổi mới như sau:
lượng 1.000-3.000 tệ 3550đ/CNY
lượng 3.000-10.000 tệ 3530đ/CNY
lượng >=10.000 tệ 3510đ/CNY
Lưu ý: thông báo này không có giá trị trong TH có thêm đợt tăng giá tệ trước ngày 22-12
Mức tăng này áp dụng cho mọi Level khách hàng.
TH quy đổi lượng lớn (>50 vạn tệ xin mời liên hệ)
Thân ái!

Thông báo này cập nhật tại:
+ Fanpages: www.facebook.com/order.nhanh.re
+ Website: www.Order.nhanh.re (mục bảng tin)