Hiện nay ONR đã nâng cấp hệ thống với tiện ích mua hàng trực tuyến tự động, thân thiện
https://sites.google.com/site/onrlivechat/
 Click để cài đặt ngay tiện ích mua hàng từ Google Store (chỉ mất 3 giây)

Mẫu đặt hàng này áp dụng với khách mua sp trong cùng link shop.
(hiện nay form này chỉ sử dụng trong TH tiện ích đặt hàng bị lỗi)
Những khách mua nhiều hơn 1 link vui lòng CLICK HERE để down file đặt hàng sỉ.

O.N.R Form đặt hàng

bảng lưu
Comments