https://sites.google.com/site/onrlivechat/
https://www.facebook.com/linhnhu.nguyentran

Quy định quy đổi từ thể tích sang trọng lượng:

Với những loại hàng có 1 trong các đặc điểm sau đây:
► Hàng có kích thước lớn nhưng trọng lượng quá nhẹ.
► Hàng có hình khối phức tạp khó khăn trong đóng gói:
► Hàng có dạng thanh, hình ống hoặc hình khác có chiều dài trên 1m:

Căc cứ áp mức quy đổi từ thể tích sang trọng lượng theo quy ước đã được quy chuẩn của DHL và Fedex tại link sau:: 

http://www.dhl-usa.com/en/tools/volumetric_weight_express.html
Hãy chọn Đơn vị đo chiều dài cm  /  đơn vị khối lượng kg


► 
Hướng dẫn quy đổi / minh họa bằng hình ảnh:

Công thức chung: [ DÀI * RỘNG * CAO ] / 5000

Tính với hình khối chọn: Package type BOX
box: dài 80cm - rộng 60cm - cao 30cm → kết quả 29kg

Tính với thanh dài chọn: Package type TUBE
tube: dài 120cm - rộng 15cm - cao 15cm → kết quả 6kg


► 
Cách xác định các cạnh ( DÀI - RỘNG - CAO) với dạng khối đặc biệt

Hình khối tứ diện:
CAO = chiều cao của khối, DÀI = độ dài  của 1 cạnh đáy, RỘNG = chiều cao của tam giác mặt đáy với cạnh đáy là cạnh được chọn làm chiều DÀI trước đó.

Hình khối cầu:
CAO = DÀI = RỘNG = đường kính

Hình Tuýp Tam giác, lục giác, ống tròn:
DÀI = chiều dài khối, CAO = chiều cao nhất của hình chiếu mặt bên, RỘNG = chiều rộng lớn nhất của hình chiếu trên xuống.

Hình khối không xác định, khối đa diện:
Xác định các cạnh bằng cách dùng hình chiếu và tính các cạnh cho khối đa diện.


► 
Bảng chiết khấu cho khách đại lý và cho hàng quá khổ:
Với những shop đạt level và trọng lượng quy đổi kiện hàng đạt trọng lượng theo bảng dưới dây chi phí vận chuyển được khấu trừ trực tiếp theo bảng dưới đây:

Giá trị sau khi quy đổi Shop 
< gold
Shop
level gold
Shop
bạch kim
Shop
> bạch kim
< 10kg-0 %-5 %-10 %-15 %
10 → 20kg -5 %-5 % -10 % -15 %
21 → 70kg -10 %- 10 % -15 % -20 %
> 70kg -15 %- 15 % -20 % -25 %