Gsite BOX‎ > ‎

Nhúng site vào Googlesite

Nếu bạn muốn chèn một website nào đó vào Google Sites như thế thì bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:
- Bạn đặt trỏ chuột ở vị trí cần chèn, rồi vào menu Insert chọn More Gadget, như hình:
Hình ảnh
- Trong hộp thoại hiện ra, bạn chọn Featured > Embed Gadget, rồi bấm Select ở trang hiện ra, như hình:
Hình ảnh
- Nhập đoạn code sau vào khung Embedding snippet, thay đổi các kích thích cho phù hợp (trong đoạn code và mục Display phải như nhau).
MÃ: CHỌN TẤT CẢ
<iframe src="http://tonghop24.com/" scrolling="yes" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:700px; height:600px;"></iframe>

Hình ảnh
- Khi xong, bấm OK, bấm Save để lưu lại trang đã tạo. Bạn thoát khỏi tài khoản quản trị sẽ thấy ngay kết quả.
Comments