Gsite BOX‎ > ‎

chèn Yahoo Status

chia sẻ bài viết này

Chèn trạng thái online/offline yahoo vào website, blog
Bạn có muốn chèn trạng thái yahoo của mình lên website / blog thật là đẹp
Mọi người có thể thấy bạn online/offline khi nào mà chat chit, hoặc chèn vào trang mua sắm để có thể hỗ trợ trực tuyến ai đó ... 
( Chỉ online và offline thôi nên tha hồ mà ẩn nick nhé )

Hướng dẫn: 

1.Bạn chọn hình nào đẹp nhất trong danh sách hình bên dưới,

2. Thay NICK_CUA_BAN thành tên nick yahoo của bạn, sau đó chèn đoạn code HTML này vào website/blog của bạn.

Ví dụ nick yahoo mình là www.khanhlan mình chọn hình số 1. Vậy code HTML để mình chèn vào website/blog là: 

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=www.khanhlan&m=g&t=1'/>
 
Chúc bạn thành công!

1.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=1'/>
2.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=2'/>
3.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=3'/>
4.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=4'/>
5.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=5'/>
6.
<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=6'/>
7.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=7'/>
8.
<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=8'/>
9.
<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=9'/>
10.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=10'/>
11.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=11'/>
12.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=12'/>
13.


<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=13'/>
14.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=14'/>
15.

<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=15'/>
16.


<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=16'/>
17.


<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=17'/>
18.


<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=18'/>
19.


<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=19'/>
20.


<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=20'/>
21.


<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=21'/>
22.


<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=22'/>
23.


<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=23'/>
24.


<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=24'/>

Comments